česky      slovensky      polski      english      deutsch        

 

 

 

 

 

Dawkowanie

 

 


 

 

 

 

Producent

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apiglukan składa się z beta-glukanu i plasterowego pszczelego miodu koloru śmietankowego. Zawiera tylko składniki naturalne.

 

Istotnie wzmacnia odporność organizmu

 

Zalecają go następujący lekarze oraz specjaliści z Czech i Słowacji:

prim. MUDr. M. Pekárek – Naturcentrum Salvea Praha CZ;

MUDr. J. Zeman - Karlovy Vary CZ;

MUDr. K. Erben, Ordynator Poradni Pomocy Zdrowotnej w Pradze 7

1. wiceprezydent Związku Pacjentów Republiki Czeskiej;

MUDr. Dobrovoda – Pezinok SK i inni

 

Zalecamy stosować osobom z:

obniżoną odpornością, organizmem osłabionym przez bakteryjne i wirusowe infekcje lub zapalenia (np. anginą, grypą oraz przeziębieniem), osobom cierpiącym na alergie, osobom z  wrzodami żołądka i goleniowymi (podudzia), z wysokim poziomem cholesterolu; ale również osobom po chemoterapii i napromieniowaniu dla wspomagania  procesu  tworzenia  krwi, następnie  przy stanie  ogólnego  zmęczenia, przy stresie i nadmiernym obciążeniu organizmu. W przypadku fizycznego i  psychicznego wyczerpania organizmu - przy krótkotrwałym stosowaniu -  Apiglukan stanowi   źródło  natychmiastowego uzupełnienia energii. Długookresowo zalecamy stosować prewencyjnie w celu   zapobiegania  problemom zdrowotnym.

 

Dla kogo jest Apiglukan zalecany?

Dla osób z obniżoną odpornością, osłabionym organizmem, dla osób zainfekowanych (angina, grypa oraz przeziębienie) oraz osób cierpiących na alergie.

Najróżniejsze infekcje, szczególnie  wtórne, prowadzą do wyczerpania systemu obronnego, który już nie potrafi sobie poradzić z powtarzającym się nawałem zarazków chorobotwórczych. Jednak organizm,  szczególnie jego odporność, możemy wzmocnić za pomocą regularnego stosowania Apiglukanu. Ponieważ beta-glukan (który jest zawarty w Apiglukanu ) ma zdolność do wiązania się z makrofagami, jest doskonałym stymulatorem reakcji obronnych (makrofagi są to komórki mechanizmu obronnego, których zadaniem jest wyszukać, rozpoznać i zniszczyć intruza w postaci bakterii, wirusa czy komórki rakotwórczej). Prewencyjne znaczenie i działanie beta-glukanu wynika przede wszystkim ze zdolności dużego zwiększania aktywności systemu odpornościowego i to bez następującej prowokacji cytokinów o działaniu zapalnym (cytokiny  to uwolnione przez system odpornościowy chemiczne nośniki sygnału, które pomagają wzmacniać i koordynować reakcję odpornościową). Takie wspomaganie organizmu jest wielką nadzieją również dla niektórych alergików, u których  obniżenie immunologicznej aktywności jest uniemożliwione przez inny typ immunomodulacji.

Apiglukan służy jako  znakomity  środek  dodatkowy przy leczeniu antybiotykami (np. przy zachorowaniach na anginę ) lub jako środek uzupełniający przy leczeniu epidemii grypowych lub innych wirusowych i bakteriologicznych  infekcji (różnego rodzaju zapalenia, bólu gardła itp.) . Apiglukan zalecamy stosować w kombinacji z witaminą C jako prewencję ochrony organizmu, w celu zapobieganiu problemom zdrowotnym oraz zwiększenia  odporności organizmu,  zwłaszcza w okresach zmiany pory roku.

 

Dla osób cierpiących na zapalenia oraz wrzody

Apiglukan zalecamy osobom podczas gojenia schorzeń  skóry oraz ran (np. po urazach i wypadkach samochodowych) lub w przypadku rozległych pooperacyjnych urazów, nie gojących się zakażonych uszkodzeń skóry jak np. wrzodów goleniowych - wtedy można preparat użyć tak wewnętrznie jak i zewnętrznie. 

 

Dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu

O podwyższonym poziomie cholesterolu wiadomo, że doprowadza on do zwiększenia ryzyka powstania chorób układu krążenia. Oprócz ćwiczeń i stosunkowo drastycznych diet, w chwili obecnej  istnieje możliwość leczenia z użyciem drogich medykamentów, które mogą jednak mieć niektóre niepożądane działania uboczne. Natomiast Beta-glukan jest składnikiem naturalnym o sprawdzonym pozytywnym oddziaływaniu na organizm, które doprowadza do stopniowego obniżania poziomu cholesterolu.

 

Uzupełniająca i prewencyjna ochrona przed rozwojem złośliwych komórek nowotworowych

Pomimo tego, że makrofagi uczestniczą w destrukcji komórek rakotwórczych, same nie wystarczają podołać szybko rozwijającym się komórkom rakotwórczym. Wszystkie komórki systemu immunologicznego, po długookresowym zwalczaniu czy eliminacji komórek złośliwych, wyczerpują się stopniowo. Spowodowane to jest faktem, że szpik kostny może produkować dziennie tylko ograniczoną ilość komórek. I w takich właśnie  przypadkach  zalecamy stosowanie Apiglukanu. Korzystne działania Apiglukanu na organizm  widoczne są wtedy, gdy zdolności obronne człowieka zostały wyczerpane lub są wadliwe. Używanie apiglukanu jest szczególnie ważne u osób z infekcją drobnoustrojową, zrostem złośliwym lub u osób, które były poddane  napromieniowaniu i chemoterapii.

Beta-glukan stanowi skuteczny środek służący do wychwytywania wolnych rodników, które na wskutek swojego mutagennego działania na kwas deoksyrybonukleinowy są jedną z przyczyn powstawania nowotworu złośliwego. Beta-glukan jest zdolny podczas napromieniowania (lub działania pola elektromagnetycznego) chronić makrofagi przed uszkodzeniem przez wolne rodniki, dzięki czemu komórki te mogą kontynuować swoją czynność i produkować materiał niezbędny do odnowienia normalnej funkcji szpiku kostnego. Działanie beta-glukanu, zwłaszcza w środowisku w którym żyjemy,, ma duże znaczenie  ponieważ organizm ludzki wystawiony jest na szkodliwe oddziaływanie czynników pochodzących   z różnorodnych  źródeł (np. telefony komórkowe, aparaty nadawcze, ekrany itp.).

Beta-glukan pozytywnie wpływa na makrofagi (stanowiąc pewnego rodzaju pierwszą linię obronną), które wchłaniają oraz niszczą organizmy infekcyjne a także  komórki rakotwórcze. Beta-glukan ma na nie bezpośredni cytostatyczny wpływ, a w odróżnieniu od klasycznej chemoterapii, która niszczy wszystkie tzn. również i młode zdrowe komórki, działa selekcyjnie co oznacza, że niszczy tylko komórki rakotwórcze.     

 

Dla sportowców, przy zwiększonym fizycznym wysiłku oraz dla kobiet ciężarnych

Niedawno przeprowadzone badania udowodniły, że optymalna kombinacja cukrów w miodzie jest bardzo skuteczna przy  usuwaniu zmęczenia. Apiglukan jest źródłem natychmiastowej energii podczas psychicznego i fizycznego wyczerpania. Lekko strawne cukry w dużym stopniu uzupełniają brakującą   energię i jednocześnie - w odróżnieniu od innych substancji -  nie obciążają układu trawiennego   a także w sposób naturalny  stymulują organizm.

 

Dawkowanie: 2-4x dziennie 1 łyżeczkę (tj. 2-4 x 10 g) do letniej herbaty lub na chleb. Jednorazowo (np. do usunięcia zmęczenia lub dopełnienia energii) można użyć zwiększoną dawkę.

 

Apiglukan zawiera beta-glukan

Wzmocnienie systemu immunologicznego jest ważne przede wszystkim dlatego,  że w okresie zachodzących współczesnych zmian system ten podlega coraz większemu obciążeniu. Stresy fizyczne i psychiczne, zmęczenie, smog, promieniowanie radioaktywne i elektromagnetyczne, niektóre lekarstwa (np. leki cytostatyczne, kortykosteroidy) oraz wiele innych negatywnych czynników oddziaływuje na człowieka przez całe jego życie od momentu urodzenia. Ujemne skutki oddziaływania  tych czynników na organizm człowieka polegają przede wszystkim na obniżeniu  sprawności systemu obronnego. System obronny nie jest potem w stanie wystarczająco chronić organizm przed infekcjami, i rozwojem chorób nowotworowych. Na wzmocnienie sprawności systemu obronnego pozytywnie wpływają cukry złożone, polisacharydy,  znajdujące się w różnych wyższych rodzajach grzybów jak również  w błonie drożdżaka. Najskuteczniejszym składnikiem w tych substancjach jest BETA-GLUKAN. Specyficznie wiąże się on z komórkami zwanymi makrofagami. Makrofagi są to komórki, które nieustannie krążą wszystkimi  naczyniami  w ciele człowieka w celu znalezienia i zniszczenia wszystkiego  co jest obce dla organizmu. Tworzą w ten sposób pewnego rodzaju  wojsko nieustannie przygotowane do interwencji a podczas ataku zarodków chorobotwórczych, odgrywają  kluczową rolę w rekcjach obronnych  naszego ciała. Pracują w pierwszej linii  nieustającej bitwy o zdrowie, którą prowadzi system immunologiczny z wirusami, bakteriami i toksynami.

Po rozpoznaniu substancji szkodliwych dla organizmu następuje cały szereg zdarzeń, między innymi wchłanianie i zabijanie bakterii, niszczenie wirusów, zabijanie komórek rakotwórczych i uwalnianie dalszych mediatorów reakcji obronnych. Makrofagi pomagają uaktywniać skomplikowane procesy immunologiczne, wynikiem czego jest obniżenie działania szkodliwych drobnoustrojów, wirusów i zniszczonych komórek.

Należy jednak pamiętać, że makrofagi nie są wszechmocne, wymagają naszej pomocy. W przypadku chorób chronicznych  u osób starszych lub w przypadku złego odżywiania, dochodzi do ich wyczerpania. Osłabione makrofagi nie potrafią wystarczająco przeciwstawić się  wpływowi zarodków chorobotwórczych. W takich  okolicznościach  zdolność organizmu polegająca na przetrwaniu stanu traumatycznego o własnych  siłach  jest niewystarczająca i musi być wsparta  z zewnątrz czymś, co nie pozwoli na przejście zapalenia do stanu sepsisu  i  do powstania szoku  septycznego.

Efekt działania beta-glukanu na organizm przejawia się w różny sposób. Makrofagi, w powiązaniu z beta-glukanem, są jakby „oblane żywą wodą“: Przy badaniach laboratoryjnych odnoszących się do zachowania makrofagów stwierdzono, że ich  aktywność w przypadku powiązania z beta-glukanem wzrosła przeciętnie o 130%.

 

Beta-glukan został zaliczony przez Amerykański Urząd Kontrolny  do spraw leków i artykułów spożywczych (FDA) do kategorii substancji całkowicie bezpiecznych  dla ludzkiego organizmu. Jest  sprawą oczywistą , że substancja z tak ogromnym  immunomodacyjnym efektem stanowi wystarczające wsparcie dla  organizmu i jego wyposażenia immunologicznego również w przypadku powszechnych infekcji. Regularna codzienna konsumpcja  Beta-glukanu pomaga stymulować makrofagi  w usiłowaniu o nastawienie systemu obronnego na „optymalną  wydajność“.

Na podstawie powyższego  zwięzłego opisu należy stwierdzić, że własności beta-glukanu mają duże znaczenie dla zdrowia człowieka.

 

Apiglukan zawiera pszczeli miód

Miód jest nie tylko wspaniałym produktem odżywczym, ale przy różnych dolegliwościach - także środkiem o pozytywnym oddziaływaniu na organizm człowieka. Ze względu na zawartość żelaza pomaga produkować krew w prawie idealnej postaci. Dla osób cierpiących na dolegliwości serca, wątroby, nerek, żołądku, jelit, przewodu moczowego, a także chorych na grypę, krztusiec, gruźlicę płuc itd. stanowi idealny dodatek do wyżywienia. W wyniku konsumpcji miodu dochodzi do  rozszerzania  naczyń krwionośnych, zjawiska bardzo ważnego dla  regulacji ciśnienia krwi.

Miód zawiera również: dekstryny, oligosacharydy  (cukry złożone z ponad  dwu do dziesięciu, łatwo przyswajalnych przez organizm, cukrów prostych), wodę, białka, enzymy, inhibitory, witaminy A, B1, B2, B6, B12, C, D, H, K, E i P. Miodu nie należy podgrzewać do temperatury wyższej niż 46°C, ponieważ w przeciwnym przypadku traci większość witamin i enzymów.

Stosowanie białego cukru przemysłowego jest szkodliwe. Natomiast cukrzany składnik miodu składający  się przede wszystkim z  glukozy i fruktozy, jest  łatwo przyswajalny przez organizm człowieka i  nie obciąża go  tak, jak  cukier rafinowany. Dlatego też, u osób chorych na cukrzycę, miód cieszy się dużą popularnością, albowiem  poziom cukru w krwi podnosi w stopniu znacznie mniejszym  niż sacharoza a ponadto odznacza się  wyraźnym słodkim smakiem, co powoduje zmniejszenie potrzeby jego konsumpcji.. 


Podsumowując  pozytywne własności  pszczelego miodu i beta-glukanu należy stwierdzić,  że obydwie substancje mogą się nawzajem stosownie uzupełniać, ewentualnie ich pozytywne działania mogą się wzmacniać. Ze względu na wewnętrzny fizyko-chemiczny charakter  beta-glukanu, nie może dojść do jakiegokolwiek negatywnego wpływu na własności  miodu i odwrotnie - miód nie może powodować  rozkład  beta-glukanu.

 

Artykuł spożywczy przeznaczony do specjalnego odżywiania. Uzupełnienie pożywienia. Uwaga: Nieodpowiednie dla osób uczulonych na pszczele produkty. Osobom cierpiących na cukrzycę, apiglukan   zalecamy spożywać  po konsultacji z lekarzem. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci  do 3 roku życia. Należy go przechowywać w temperaturze  pokojowej, w miejscach niedostępnych dla dzieci i chronić przed bezpośrednim działaniem  promieni słonecznych.

 

APIGLUKAN można zakupić w specjalistycznych sklepach pszczelarskich. Sprzedaż będzie kolejno  rozszerzana do innych sieci handlowych.

 

skład: pszczeli miód, beta-glukan

przeciętna zawartość  składników żywnościowych w 100 g produktu: beta-glukan 0,025 g

przeciętne wartości odżywcze w 100 g produktu: sacharydy 78,4 g (z tego glukoza 15 g; fruktoza 42,3 g; inne cukry 21,1 g); białka 0,3 g; tłuszcze 0 g

przeciętna wartość energetyczna w 100 g produktu: 1343 kJ = 321 kcal

zatwierdzono  przez Ministerstwo Zdrowia CR: HEM-350-10.6.02-16429

chronione prawem przemysłowym

 

producent: GRULICH s.r.o., Sedloňňov 149, 517 91  Deštné v Orlických horách

www.grulich.cz

 

tel.: +420 777 220 967       www.apiglukan.cz            info@apiglukan.cz

 

 

 

Adres kontaktowy:

 

P.P.H.U.  TOMASZ  ŁYSOŃ

ul. Racławicka 162

34 – 125 Sułkowice k. Andrychowa

Tel.: (033) 87 59 940

e-mail: lyson@lyson.com.pl

www.lyson.com.pl